Đầm cổ đỗ Rolisic

SKU:

1.800.000 

Khách hàng:

Mẫu thiết kế: Đầm dự tiệc Rolisic 2019

Yêu cầu thiết kế: Mẫu đầm dự tiệc phong cách romantic, chất liệu phi lụa, cổ đỗ form xòe nhẹ.

Thời gian lên ý tưởng + bảng vẽ 2D + thời gian thiết kế rập + hoàn thiện: 3 ngày

Thời gian giao nhận: 3 – 5 ngày.

Giá: 1.800.000 vnđ

Khách hàng:

Mẫu thiết kế: Đầm dự tiệc Rolisic 2019

Yêu cầu thiết kế: Mẫu đầm dự tiệc phong cách romantic, chất liệu phi lụa, cổ đỗ form xòe nhẹ.

Thời gian lên ý tưởng + bảng vẽ 2D + thời gian thiết kế rập + hoàn thiện: 3 ngày

Thời gian giao nhận: 3 – 5 ngày.

Giá: 1.800.000 vnđ

Chia sẻ: