2.499.000 

Thiết kế theo yêu cầu

Đầm cổ đỗ Rolisic

1.800.000 

Thiết kế theo yêu cầu

Đầm cưới Dollie form đuôi cá 2019

3.200.000 
1.149.000 
1.899.000 
1.449.000 

Thiết kế theo yêu cầu

Đầm nhung đen đuôi cá phối ren

1.999.000 
2.499.000 
1.449.000 
1.199.000 
1.199.000 
849.000 
899.000 
1.149.000 
849.000 
449.000 
449.000 
949.000 
349.000 
759.000 
549.000 
649.000 
869.000 
799.000 
499.000 
649.000 
499.000 
1.499.000 
869.000